EVENTY, ŠKOLENIA A TRÉNINGY NA MIERU

NIELEN VO VR

ČO VÁM PONÚKAME

 • ZNÍŽENIE ČASU A NÁKLADOV NA ŠKOLENIA A ONBOARDING
 • MERATEĽNÉ VÝSLEDKY OKAMŽITE
 • NAJRÝCHLEJŠIE ZVÝŠENIE SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ
 • ZVÝŠENIE MOTIVÁCIE ZAMESTNANCA
 • EMPLOYER BRANDING, INOVATÍVNOSŤ A GAMIFIKÁCIA
 • ZNÍŽENIE FLUKTUÁCIE
 • ZNÍŽENIE NÁROČNOSTI ZAŠKOĽOVANIA

ŠKOLENIA MCDONALDS

IDEÁLNE PRE

 • ONBOARDING
 • SOFT SKILLS
 • HARD SKILLS
 • SAFETY TRÉNING
 • TEAMBUILDINGY
 • INTERNÉ PROCESY
 • WELLBEING

ČO POTREBUJETE VY?

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI ČI ONBOARDING NA DIAĽKU?

HIRINGOVÁ KAMPAŇ KFC

VIRTUÁLNY ASISTENT A ONBOARDING NA DIAĽKU

VIRTUAL COWORKING

PRODUKTOVÉ ŠKOLENIA NA DIAĽKU

SKÚSTE SI TO

 • DIGITALIZÁCIA VAŠICH PROCESOV NA MIERU
 • VÝPOČET EFEKTIVITY A NÁVRATNOSTI
 • VIACJAZYČNÉ MOŽNOSTI A NAPOJENIE NA VÁŠ EXISTUJÚCI SYSTÉM
 • COVID-19 SAFETY
 • A OMNOHO VIAC
 • BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA S NAŠIM EXPERTOM NA HR

E-mail